MHT Elektronik, Bilişim Teknolojileri konusunda proje, taahhüt ve işletme hizmetlerinin yanısıra, başta iletişim teknolojileri olmak üzere sektörün pek çok alanında, güncel teknolojilerle ilgili düzenli, sistematik ve sürekli bir araştırma anlayışını da benimsemiştir. Bu anlayışın sonucu olarak müşterilere değişik açılımlar, daha ekonomik ve daha etkin çözümler üretmiştir.

Geçen zaman içerisinde oluşan bilgi birikimi ile, kendi ürünleri ve ürün gruplarını çözümlerinde kullanma arzusu, 2004 yılı sonu itibariyle MHT AR-GE Yazılım grubunun oluşumunu sağlamıştır.

MHT, güçlü yazılım ekibi ile hem Bilişim projelerindeki küçük ve orta ölçekli yazılım/kod üretimi gereksinimlerini karşılamakta hem de, içerik dağıtımı, sunum sistemleri ve interaktif sistemler konusunda ürünler geliştirmektedir.

Özellikle interaktif sistemler ve geniş band içerik dağıtımı konusunda sürdürdüğü çalışmalar ile TTGV ve TİDEB tarafından desteklenen, yaklaşık 200 adam-aylık bir ar-ge projesi ile, ar-ge süreci sonucunda son derece etkin bir İçerik Dağıtımı Yönetim yazılımı ürünü geliştirmeyi hedeflemektedir.

İçinde bulunduğumuz dönemde, çokluortam (multimedia) bilgisi, eğitim, yayıncılık, tıp, eğlence gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Analog ortamdan sayısal ortama geçişin yoğun olarak yaşandığı günümüzde sayısal ortamda saklanan bu bilgilerin dağıtım ve yönetimi de önem kazanmaktadır. Ürün tamamlandığında kamu kuruluşları, şirketler, yayıncı kuruluşlar, servis sağlayıcılar, kısaca değerli içeriği olan ve bunu kontrollü bir şekilde kullanıcılara ulaştırmak isteyen tüm kurumların her türlü içeriklerini dağıtmakta kullanabilecekleri bir platform sağlayacaktır.

Bilişim sistemleri konusunda rekabet edebilir nitelikte yazılım ve donanım üretimi yapmak ve bu ürünleri Yurt içi Yurt dışı projelerimizde kullanmak,  AR-GE faaliyetlerimizdeki en temel misyonumuzdur.

Yazılım geliştirme süreçleri ve anahtar teknolojiler için lütfen tıklayınız.