Yazılım Geliştirme Süreci


Geliştirme Modeli

Yazılım geliştirme süreci olarak Sarmal Model (Spiral Model) kullanılacaktır. Bu modelin seçilmesinin nedenleri şunlardır:

Yazılım-Donanım bütünleşik sistemlerin geliştirilmesine yatkın bir modeldir.

Kontrat tabanlı olmayan geliştirme süreçlerinde başarıyla uygulanabilecek bir modeldir.
Geliştirme sırasında çıkabilecek yol ayrımlarına daha erken dikkat çeken bir yaklaşımdır.
Geliştirme sırasında oluşabilecek riskleri daha erken saptayıp, hata oranın aza indirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.

Sarmalın her halkasında farklı bir süreç üretebilen, diğer yazılım geliştirme modellerinin kullanılmasına olanak sağlayan, bir ara modeldir. (meta-model)

Geliştirme Araçları

Yazılım geliştirme sürecinin Analiz ve Tasarım bölümlerinde ağırlıklı olarak UML modelleri kullanılacaktır. Kod evresinde yapılan değişiklikler model üzerine yansıtılarak, tasarımın sürekli güncel kalması sağlanacaktır.

Anahtar Teknolojiler

Java 2 Enterprise Edition (J2EE)

Sistemdeki donanım altyapısına arabirim olacak Web Portal’ı, J2EE teknolojisi ile tamamen özelliştirilebilir ve genişletilebilir bir yapı ile geliştirilecektir. Yazılım mimarisi müşterilerin ihtiyaç duyacağı genel bazı özelliklerin yanında, daha özel bileşenlerin de eklenebilmesine olanak verecektir.

eXtensible Markup Language (XML)

Geliştiriciden, programlardan bağımsız bir dosya formatı olarak XML sistem bütününde çokça kullanılacaktır. Sistemin özelleştirilebilir servislerinde, diğer sistemler ile olası bağlantılarında (web-services) XML çokca kullanılacaktır.

Digital Rights Management (DRM)

Digital rights management (DRM), sayısal çokluortam dosyaları haline getirilmiş eserlerin telif hakklarının korunması konusuna bugün için oldukça etraflı bir sistematik yaklaşımı ifade eder. DRM çalışmalarının amacı bu eserlerin Internet yolu ile yasadışı dağıtım ve çoğaltımının önüne geçmektir.

Motion Picture Experts Group (MPEG)

MPEG grubu ISO himayesinde çalışan ve sayısal video-sayısal audio sıkıştırma standardlarını belirleyen bir kuruluştur. MPEG standardları sürekli gelişim içindedir ve halihazırda yaygın olarak bilinen MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP-3 gibi standadları kapsar.